Pelet (Pellet) Nedir? Pelet Yakıt Nedir?

 

Türkiye’de pelet ilk olarak yem sanayinde pelet yem olarak öğrensek de bu günlerde pelet çoğunluk olarak pelet yakıtı olarak bilinmeye başladı.
Pelet İngilizceden Türkçe’ye gelen birçok kelimeden biridir ve Türkçe de tam olarak anlamı topaktır.
Pelet nedir? Sorusuna verilecek cevap tam olarak “herhangi maddeyi yada maddeleri sıkıştırarak küçük parçalar haline getirmektir. Bunu yapmanın bir çok sebebi vardır;
# Çeşitli ürünleri kullanarak karışım yaparak stabilizasyon sağlamak örneğin yem pelet
# Düzenli geometrisi ve küçük boyutu çok ince kalibrasyonla otomatik beslemeye uygun olması açısından ağaç talaşından üretilen yakıt pelet
# Taşıma kolaylığı olsun diye yapılan pelet (ayçiçeği küspesi) VS…

            Pelet Yakıt Nedir?

                 Pelet yakıtları (Peletler) sıkıştırılarak ortaya çıkan organik madde ya da biokütlelerden üretilen bioyakıtlardır. Pelet yakıtı üretimi için birçok biokütle kullanılabilir örn; endüstriyel atıklar gıda atıkları, tarımsal atıklar, orman ürünleri atıkları(talaş), odun ve ağaçlar. Pelet sınıflandırmasında 3 temel içerik önemlidir bunlar: peletin ısıtma değeri(kalorisi), nem ve külüdür. Pelet nasıl yapılır merak ediyorsanız www.desanmakina.com sayfamıza bakabilirsiniz

              Talaş (ağaç) Pelet Yakıtları


Sıkıştırılarak yapılan orman ürünleri atıklarından veya direk orman ürünlerinden yapılan yakıt olarak kullanılan pelet türüdür ve en çok kullanılanıdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri olan ve pelet sınıflandırmasında kullanılan kül, nem ve kalori değerlerini optimumunu sunar.Orman ürünlerinden yapılan pelet ilk tercih sırası olsa da ağaçlara göre ağaçlarında kül oranları kalorileri farklıdır bunun için pelet kalorisi yazısına bakabilirsiniz.

              Neden Pelet?

                Ekonomik, konforlu, çevreci olması neden pelet sorusuna çok kısa ve sade bir cevaptır.Neden pelet sorusuna Türkiye’de ilk önce konfor olarak bakılmaktadır bunun da sebebi tam olarak oturmamış pelet kazanları ve yakıt olarak kullanılan peletlerdir ancak 2018 yılında pelet kazanları Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Bununla beraber gün geçtikçe artan kaliteli pelet üreten tesisler artmaktadır. 2018 yılından itibaren konforun yanına artık gönül rahatlığı ile ekonomik de diyebiliriz.

Karbon salınımı az olan ve yenilenebilen enerji olduğu için pelet kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

              Pelet mi kömür mü ? 

                En çok merak edilen sorulardan biridir. Bunun cevabı aslında yukarıda verilse de şunları eklemek gerekir;

Pelet yüzey alanı çok fazla olduğu için hızlı yanmaktadır bu yüzden kontrollü yanması gerekir. Kontrolsüz yakıldığı takdirde bacadan ısı kaybı olacaktır ne kadar kontrollü olursa peletten o kadar randıman alınmaktadır. Pelet brülörlerinin asıl olayı kontrollü yanma sağlamaktır bununla birlikte pelet kazanlarının verimi de artmaktadır 2017 yılında %97 verim ile çalışan kazanlar üretilmeye başlamıştır. Bu konular baz alındığında görülen o ki kontrolsüz yanan kazan ve sobalarda pelet tüketimi fazla olduğundan karlılığı pek fazla olmamaktadır.               Bunlarla birlikte ne yazık ki Türkiye’de bilinçsizce yapılan peletler, pelet kazanları ve pelet sobaları vardır.

              Pelet sobası (kazanı) alırken nelere dikkat edilmeli?

Pelet'in ülke ekonomisine katkısı


 
Ülkemiz bütçesinin yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmının yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pelet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve  insan  sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasının dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık yakıt ithalatı  için yurtdışına harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.
 
Diğer yakıt türlerine göre tamamen doğal olup hava kirliliği yaratmamakta zehirlenmelere yol açmamaktadır. Ayrıca atık malzemeler kullanıldığı için çevre temizliği sağlanmakta ormanların daha verimli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Diğer yakıt türleriyle karşılaştırıldığında çevre kirliliğine büyük ölçüde çözüm olmaktadır.
 
Pelet yakıt ile evin kalorifer sistemini sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğiniz gibi, istediğiniz takdir de küçük bir iki aletin monte edilmesiyle de evin elektrik ihtiyacını tamamen kendiniz karşılayabilirsiniz. Şu an Avrupa‘nın birçok ülkesinde devlet pelet enerji ve yakıt sistemlerini teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabilmektedir.
 
Aşağıdaki haritada Avrupa ülkelerindeki pelet fabrikaları görülmekte ve bu  enerji sisteminin ne kadar hızlı bir biçimde kabul gördüğünü ve yayıldığını anlamaktayız. Bu doğal yakıt türünün yaygınlaşmasındaki en önemli birkaç etken çevreye hiçbir  zararı olmaması, aksine atık maddelerin değerlendirilmesi ile temizlik sağlamasıdır. Hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırması; enerjide özelliklede yakıt olarak kullanılan enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması; ekonomik oluşu; hammadde olarak tamamen atık malzeme kullanılması çevre doğa orman kaygısı yaratmamaktadır.
 

Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi konum fiziki yapı ve iklim şartları göz önüne alınırsa bizim için enerjide büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Avrupa ülkeleri pelet üretim haritası

 

Otomatik dolum ve yakım sistemleriyle bu yakıt desteklendiği takdirde israfı engelleyip enerjide tam verim alınabildiği gibi bugün kullanılanın fosil yakıtların sadece %25'i kadar bir harcama  ile aynı enerjiyi elde edebiliriz ormanlarımızı ve çevreyi de koruyabiliriz. İstenildiği takdirde bu yakıt sistemine bir iki ilave ile evimizin veya tesisimizin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında elektrik ihtiyacını da karşılayabiliriz. Finlandiyada da bu yakıtın kullanımı %96 gibi rakamlara ulaşmakla ve ciddi oranda bu yakıttan elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır.
 
Tüm bu bilgiler ışığında bakıldığında biraz devlet desteği ve teşvik ile bu yakıtın ülke genelinde üretilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması ile ülke ekonomisine, çevre ve hava kirliliğine, insan sağlığına büyük katkılar sağlayacağı gibi aynı zamanda yeni bir istihdam kaynağı olarak ülkemize faydası olacaktır.

 

Pelet üretim Şekli

   
Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir.  
Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır.
Ağaç, atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir.
   
Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak,bazen içlerinde %70 lere kadar varan orandaki nem %12-14 aralığına  düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek pelet   (pellet)   haline getirilir. Presten çıkan ürüne soğutma işlemi uygulanır ve  daha sonra da paketlenerek  kullanıma hazır hale gelir.
 
Bu  işlemlerin   uygulanması  sonucunda  aynı  ağaç  mamulün  yanma  ve  enerji verimini     %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.
 

Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

pelet üretim tesisi kurulumuyla ilgili internet sitemizi ziyaret ediniz.

www.desanmakina.com

pelet üretim şekli şeması

1. Hammadde    deposu,    2.Ayrıştırıcı,     3.Değirmen,     4.Fırın,     5.Ara depo, 6.Karıştırıcı, 7.Ara depo, 8.Pelet pres, 9.Soğutucu, 10.Elek, 11.Silo

Pelet numunelerin baca gazı emisyon sonuçları

Pelet yakıtın özellikleri

 

Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm  zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca fosil yakıtların kullanılmaya devam edildiği her geçen gün, dünyamız daha  da  yaşanamaz hale gelmektedir.
 
Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın, orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir. Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Pelet yakıtın en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı artırma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesinde doğaya katkıda bulunmaktadır. Pelet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa‘nın neredeyse tamamı Rusya, İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Finlandiya yakıt ihtiyacının %96 oranında pelet yakıtından karşılamaktadır.
 
Pelet yakıtın özellikleri;
 

Pelet sayesinde doğalgaz, sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun ) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir.

Pelet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır. Pelet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır.

Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır ( %0,5 kül oranına sahiptir). Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken pelet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir.

Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %300 oranında artış göstermektedir.

Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.

Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır.

Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlaması.

Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırması

Evlerde aynı zamanda evin kalorifer sisteminde yakıt olarak kullanılıyor. Çeşitli ağaç ve odun pres yapılırken odunun doğasındaki özelliklere bağlı olarak Geliştirilen bir sistemle presleniyor. Tüketiciye maliyeti ucuz.

Daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor.

1 kg Pelet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pelet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyaç var.

6 kg Pelet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor.

Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat 4–5 senede amorti edebiliyor.

Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 - %45 karlı.

Makineye pelet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor.

Pelet Yakıtı 10 kg, 15 kg, 30 kg ve bir ton´luk torbalarda satışa sunulmaktadır.

Biyokütle Yakıt Nedir

 

Tarım ürünleri ile birlikte ve yan ürün kapasitesine sahip istiflenmiş odun, ağaç pelet, yonga, atık kağıt ve benzeri tüm orman ürünleri, enerji olarak kullanılır. Biyokütle'nin en güzel prensibi, çevre dostu,geri kazanılmış ve kimyasal hiç bir atığının olmamasıdır. Pelet brülörleri tüm yakıtlara göre, en düşük emisyona sahiptir. Ağaç sanayii ve tarım atıkları göz önüne alındığında, biyokütlenin (pelet-pellet) neredeyse sınırsız olduğu ve fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında istikrarlı fiyata sahip olduğu kanıtlanmıştır.
 
Dünyada mısır koçanı, saman ve artık orman atığı ve çeşitli bitkiler pelet -pellet  yapılarak milyonlarca ton üretilebilir.
 
Birçok pelet üreticisi odun atıkları gibi çeşitli yan ürünleri alarak boyut, şekil, nem, yoğunluk ve enerji içeriği iyi olan kalem büyüklüğünde pelet (pellet) haline getirir. Pelet (pellet) üretirken İlk olarak, Tanelerin nem muhtevasının önemli ölçüde düşük olması (% 4 ila% 8, ham biyokütle ise %20 ila %60 neme sahiptir). İkinci olarak, pelet yakıt ham biyokütle yoğunluğu, odunu baz alırsak 0,423 g/cm3, talaş (kuru) işe yaklaşık 0.200g/cm3'tür. Sıkıştırmanın bir diğer yararı ise lojistik kolaylığı sağlar ve diğer katı yakıtlara göre az yer kaplar. Üçüncü olarak, taneler ideal boyularda olduğu zaman yanmada kararlılık ve devamlılık sağlar.

Türkiye’nin biokütle potansiyeli


Türkiye‘nin yıllık biokütle potansiyeli yaklaşık 32 MTPE (milyon ton petrol eşdeğeri)  dir.  Toplam  kullanılabilir  biyoenerji  potansiyeli  ise  yaklaşık  17.2   MTPE olarak tahmin edilmektedir. Türkiye‘nin günümüzdeki ve planlanan biokütle enerji üretimi çizelgede gösterilmiştir (Acaroğlu, 2005).
 

2005 yılı biokütle üretimi : 726x10 7   kg x 0.85 = 8541176000 litre

1 varil = 159 litre 8541176000 / 159 = 53718091 varil

(1 varil ham petrol = 126 USD (Mayıs 2008)

54 milyon varil x 126 USD/varil = 7 milyar USD

(Türkiye‘nin toplam enerji tüketiminin % 13‘ü biyoenerji ile karşılanıyor)

 
Odun, Türkiye‘de 6,5 milyon evin birincil ısı yakıtıdır. Kereste, selüloz ve kağıt endüstrisi, büyük kazanlarda yakarak kullandıkları kendi odun atıkları ile enerji gereksinimlerinin % 60‘ını sağlamaktadırlar. Şekil 1.1 Türkiye orman alanını göstermektedir. Türkiye orman alanı % 27 oranı ile 20.7 milyon hektar alan kapsamaktadır. Bunun 4 milyon hektarlık çok bozuk baltalık orman alanının, enerji ormancılığına konu olabileceği söylenebilir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılına kadar doğu, güneydoğu, iç anadolu ve trakya bölgelerinde çok bozuk meşe baltalıklarında yaklaşık 620.000 hektar ―klasik enerji ormanı‖ tesis edilmiştir. Kapalılık derecesi düşük, çalılaşmış meşeler toprak seviyesine yakın yükseklikten kesilmekte, kütükten ve köklerden sürgün üretilmesi amaçlanmaktadır. 5–10 yıllık üretim süreleri sonunda kesilen sürgünler (yaklaşık 1 ton/yıl-ha) yöre halkı tarafından yakacak olarak kullanılmakta, yapraklar ise kışın ahır hayvanlarına yem olarak verilmektedir  (Acaroğlu, 2005).

Şekil 1.1. Türkiye‘nin ormanlık alanları

OGM,(2009)‘nün yıllık endüstriyel odun üretim ortalama 16 Milyon metreküptür. Yakacak odun üretimi yıllık ortalama 6 Milyon metre küptür. Orman üretim artıkları en çok;

Orman seyreltme faaliyetlerinden

Orman kurma, orman bakımı, gençleştirme ve iyileştirme faaliyetlerinden Üretim faaliyetlerinden, elde edilmektedir.

Orman artıkları önemli biokütle kaynaklarından biridir. Şekil1.2‘de gözüken İnce dallar, kökler, kozalaklar, kabuklar, orman altı örtüsü çalı türleri, bitkilerin kesilmesinden çıkan biokütle orman artıkları olarak nitelendirilmektedir(OGM,2009).

 

Şekil 1.4. Biyoenerjiye konu edilebilecek yıllık ortalama biokütle üretim miktarı(ster)

Modern enerji ormancılığı‖ projelerini uygulayan ülkelerde ise, birim alandan en kısa zamanda en fazla odun üretiminin sağlanabilmesi için makineli modern yöntemler uygulanmaktadır. Toprak işlenmekte, toprak analizi sonuçlarına göre toprak gübrelenmekte, diri (yabani) örtü temizliği yapılmakta, gerekirse toprak sulanmakta, genetik olarak yetiştirilmiş üstün nitelikli çelik ve fidanlar dikilmekte ve 3–5 yıllık üretim süreleri sonunda hektarda 30–60 ton ağırlıkta odun ürünü (klasik enerji ormancılığı odun üretiminin yaklaşık 40 katı ) elde edilebilmektedir. Sürgünler keser, yongalar makinelerle 2–3 cm uzunlukta yongalandıktan sonra biokütle santrallerinde yakılarak elektrik ve ısı üretilmektedir.
 
Türkiye ormanlarında her yıl odun üretimi sonrası ortaya çıkan yaklaşık 7  milyon m 3 kadar ağaç atıklarının ve tarım arazilerinde üretim sonrası oluşan 50–60 milyon ton bitki sapı ve atıklarının kurulacak biokütle santrallerinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretiminde değerlendirilmesi ile ülkemiz de biokütle ve atıklarından enerji üreten ülkeler gibi Biyoenerjiden yararlanmayı gerçekleştirecektir. Bu nedenle en kısa zamanda ülke çapında modern enerji ormanları ve biokütle santrallerinin kurulması ile ülkemiz enerji açığının azaltılmasında büyük katkı sağlanacaktır (Saraçoğlu,2008).
 
Uluslararası Enerji Birliği‘ne (IEA) üye ülkeler 1975 yılından itibaren ―modern enerji ormanları‖ ve biokütle santralleri kurarak odun ve tarım atıklarından ülke enerji gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadırlar. Çaycuma OYAK kâğıt fabrikasında Ekim 2008‘de kurulan 10 MW‘lık biokütle santralinde ağaç kabuğu ve odun yakılarak ülkemizde ilk kez elektrik ve buhar üretilmeye başlanmıştır. Bu tür santrallerin ülke genelinde hızla kurulması gerekmektedir. Finlandiya ülke enerji gereksiniminin % 22‘sini, İsveç % 18‘ini, Avusturya % 14‘ünü biokütle santrallerinde odun ve bitki atıklarını yakarak ve gazlaştırarak karşılayan ilk üç ülkedir. IEA‘ya üye ülkeler 2050‘li yıllarda ülke enerji gereksinimlerinin % 25-50‘sini biyoenerji ile karşılamak için büyük projelere başlamışlardır. Bu amaçla ABD 100 milyon hektar, Kanada 40 milyon hektar ve AB ülkeleri 20 milyon hektar alanı enerji ormanları ve enerji tarımı için ayırmışlardır (Saraçoğlu, 2008).

 

 

İyi Pelet Nasıl Olmalıdır?


1.Bileşim: 

 Pelet orman emvali, ahşap atıkları, kağıt, sebze-meyve posası gibi bir çok maddeden yapılabilmektedir

  ağaç peleti üretmek için talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi yüksek verim sağlayan saf orman ürünlerini kullanılmaktadır.  Kabuk, kök veya kimyasal olarak işlenmiş ahşap gibi ürün kalitesini düşürecek bileşenlere sahip hammaddeler kullanılmamaktadır. 

2.Yoğunlaştırma Prosesi : 

Ağaç peletinin yoğunluğu ve toz miktarı yanma verimini doğrudan etkiler. Bu yüzden yoğunlaştırma prosesinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir.  Yoğunlaştırma işlemi; öğütme, kurutma, ve presleme işlemlerini kapsar. yüksek yoğunluklu ve toz içermeyen ağaç peleti üretmek için yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanılmaktadır.

3.Kalorifik değer : 

 Ağaç peletleri işlenmemiş orman ürünlerine kıyasla, yüksek kalorifik değere sahiptir. İyi bir kurutma ve kaliteli bir presleme işlemi ile peletlerin kalorifik değeri  5000-5500 kWh/ton arasındadır. Kullanılan hammaddenin saf olması istenilen kalorifik değerlere ulaşılmasında en önemli etkendir.

4.Kül miktarı

Ağaç peletlerinin yanmasıyla oluşan kül miktarı diğer katı yakıtlarla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ( yaklaşık %1). Bu sayede kullanıcılara konforlu bir ısınma sağlar. peletlerin kül oranını minimumda tutmak için kabuk ve kök gibi kül oluşumunu arttıran hammaddeler kullanmamaktır. Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.

5.Nem içeriği :

Ağaç peletlerinin yanma verimini etkileyen en önemli etkenlerden biri nem içeriğidir. Nem oranı son üründe % 10 un altında olmalıdır. Bu yüzden üretim hattında hammadde ve son ürünün nem içeriğini sürekli olarak kontrol edilmektedir.

 6.Katkı maddeleri :

Ağaç peletlerinde bağlayıcılığı arttırmak için kimyasal veya organik katkı maddeleri kullanılmaktadır. Premium kalite peletler için bu katkı maddeleri  % 1,8 i geçmemelidir. Gerek duyulmadıkça üreci peletlerde bağlayıcı kullanmamalıdır.

Pelet yakıt diğer yakıtlarla karşılaştırılırsa kolarisi ne olur.

Yakıt Tipi

Birim

Alt Kalorifik Değer

LPG

Kcal/litre

5400

Doğal Gaz

Kcal/nm3

8200

Benzin

Kcal/kg

10500

Motorin

Kcal/kg

10100

Taş Kömürü

Kcal/kg

6100

Kok Kömürü

Kcal/kg

7200

Linyit (Düşük Kalite)

Kcal/kg

2500

Linyit (Yüksek Kalite)

Kcal/kg

4800

Odun

Kcal/kg

3000

Prina

Kcal/kg

4300

Ağaç Peleti

Kcal/kg

5200

 

 

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR DESAN MAKİNA 2019